Viscerálna terapia

Viscerálna  terapia  pracuje s vnútornými orgánmi, ktorých funkcia je nejakým spôsobom narušená. Každý orgán v tele si zachováva jemný pohyb okolo osi v troch rovinách. Tento pohyb pochádza z embryonálneho vývoja, keď sa orgány dostávali do svojej dnešnej polohy.

Porucha  pohybu orgánu (nazývaný motilita) sa môže prejavovať rôznymi symptómami a to aj na miestach vzdialených od porušeného orgánu. Napríklad porucha funkcie pečene môže spôsobiť poruchu v pravom ramennom kĺbe, porucha funkcie čreva často vedie k dysfunkcií statiky chrbtice. Preto pacient ani nemusí  vedieť, že primárna príčina jeho ťažkostí (napr. bolestivého kolena ) môže byť spôsobená poruchou funkcie niektorého vnútorného orgánu.

Táto terapia  umožňuje vyšetriť, zhodnotiť a aj liečiť poruchy orgánov, ktoré nepracujú tak ako by mali. Samotnou terapiou sa obnovuje pohyb orgánu a uvoľňujú sa spazmy. Terapeut pomocou jemných dotykov vyšetruje a obnovuje fyziologickú funkciu vnútorného orgánu. Pri tomto druhu terapie je veľmi dôležitá anatomická znalosť ľudského tela a palpačná schopnosť terapeuta. Pohyby sú cielene na konkrétne väzy a svaly vnútorných orgánov. Terapia prináša niekedy prekvapujúce možnosti liečby pacienta. Viscerálna terapia prináša nový pohľad na chápanie súvislosti funkčných porúch muskuloskeletálneho systému.