Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia patrí medzi jemné manuálne terapie, ktorá pracuje s kraniosakrálnym systémom. Tento systém zahrňuje mozgovomiechovú tekutinu, obaly centrálneho nervového systému, krížovú kosť spolu s kosťami lebky.

Terapeut vyšetruje pohyblivosť jednotlivých tkanív, kde diagnostikuje bloky v pohyblivosti jednotlivých štruktúr. Práca terapeuta vyžaduje špecifický uhol pohľadu na pacienta. Je nevyhnutné vnímať pacienta ako integrovaný celok, lebo ako je známe, všetko zo všetkým súvisí. Ak niečo bolí, alebo nefunguje v tele neznamená to, že problém je na tom mieste. Často ťažkosti pochádzajú zo vzdialeného miesta. Kraniosakrálna terapia je založená na fyziologických a anatomických znalostiach.

Kraniosakrálna terapia patrí medzi novšie terapie, ktoré boli objavené v nedávnej minulosti, ale prvé informácie už siahajú do historického Egypta a Číny. Kraniosakrálny systém je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou, ktorá pretrváva po celý život. Je odlišný od iných rytmov, ako činnosť srdca, dýchanie a je neovládateľný vôľou. Funkčne je v tesnom kontakte s centrálnym nervovým systémom, neurovegetatívnym, neuromuskuloskeletálnym a endokrinným systémom. Jeho hranice sú tvorené mozgovými plenami, predovšetkým dura mater

Normálna frekvencia kraniosakrálneho rytmu je 6 až 12 cyklov za minútu. Mení sa od toho, či sa rozvíja patologická aktivita. Napríklad rýchlejší rytmus je u detí, ktoré sú hyperaktívne, alebo v pri horúčkovitých stavoch. Naopak pomalšie rytmy boli pozorované u pacientov v komatóznom stave. Rytmus môžeme palpovať kdekoľvek na tele, pomocou čoho môžeme získať množstvo informácií o tele. Pri palpácií si všímame frekvenciu, amplitúdu, symetrickosť a kvalitu. Akákoľvek porucha funkcie vo fasciách, svaloch, štruktúrach sa prejaví zmenou kvality kraniosakrálneho rytmu. Pre pohyby sa zaužívalo pomenovanie flexia a extenzia. Flexia predstavuje pohyb smerom do vonkajšej rotácie tela a extenzia do vnútornej rotácie celého tela. Krížová kosť sa pohybuje kaudálnym smerom spolu s okcipitálnou kosťou. Extenzia je do opačného smeru.

Terapia prebieha tak, že terapeut sa jemne dotýka klientovho tela. Svojimi rukami vníma jednotlivé odchýlky v rytme kraniosakrálneho systému, vníma jemné ťahy fascií, ktoré blokujú prirodzený pohyb v tele. Špeciálnymi technikami tieto bloky (restrikcie) uvoľní a tak sa môže znovu obnoviť prirodzená funkcia organizmu. Terapia je vhodná na široké množstvo ťažkostí, ale je efektná  aj v rámci prevencie.

Kraniosakrálna terapia sa doporučuje od gravidity, kde sa budúca mamička pripraví na pôrod, cez novorodencov až po starobu.