Fyzioterapia

Fyzioterapia je medicínsky klinický odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou a liečbou všetkého čo súvisí s pohybovým systémom.

Človek sa na tomto svete prejavuje, pohybuje a komunikuje skrze svaly. Bez správnej funkcie nervosvalového systému by sme neboli schopní rozprávať, manipulovať rukami, chodiť, jesť, jednoducho povedané sme absolútne závislí na správnej funkcií tohto systému. Porucha môže nastať buď na úrovni nervového systému, alebo priamo vo svalovom systéme, či v kĺboch. Náš pohybový systém podobne ako zrkadlo odráža stav nášho vnútorného systému, našu povahu a myslenie. To sa prejavuje aj držaním trupu, chôdzou, gestikuláciou a taktiež zmenou svalového tonusu. Ochorenia vnútorných orgánov tiež nepriamo ovplyvňujú pohybový systém.

Fyzioterapia sa zameriava na čo najlepšie obnovenie a zachovanie funkčnej stránky nášho systému. Na to používa množstvo metodík a techník, ktoré sa zameriavajú na konkrétny problém alebo tú časť, ktorú potrebujeme obnoviť  alebo zlepšiť.

V dnešnej dobe je porucha funkcie chrbtice asi najčastejší problém. Drvivá väčšina dospelých už vie čo to je bolesť chrbta alebo kĺbov. Niektorí majú nedostatok pohybu a tak im svaly ochabujú a kĺby tuhnú, iní sa zase naopak až moc preťažujú športom a tak kĺby dostávajú tiež zabrať. Niektorí sú neustále v strese a všetko cítia na svojom chrbte. Často si ani neuvedomujeme čo robíme a ako to robíme, deje sa to automaticky, niečo tam  chýba. Na to aby sme naozaj správne fungovali, potrebujeme si uvedomiť čo sa zúčastňuje na zložitej nurofyziológií nášho systému. A to je čo? Naše vedomie – upriamenie pozornosti na to, čo práve robíme. Je veľmi  dôležité uvedomiť si vlastné telo, byť s ním v spojení. Chýba nám ideálny stred – vyváženosť medzi pohybom a nečinnosťou, medzi prácou a odpočinkom.

Pohybovať sa potrebujeme, ale otázka znie ako, koľko a kedy. Nie sme rovnakí a každý potrebuje niečo iné. Preto je nevyhnutný aj pri terapií individuálny prístup. Nie vždy je potrebné veľa cvičiť, dôležité je skôr efektívne cvičenie. V dnešnej modernej fyzioterapií sa často pracuje aj s  hlbokým stabilizačným systémom. Sú to svaly, ktoré sa nachádzajú tesne pri chrbtici a ich úloha je stabilizovať jednotlivé segmenty chrbtice pri pohybe alebo pri udržiavaní konkrétnej polohy. Hlboký stabilizačný systém sa nedá ovládať vôľou. Je dôležité aby tieto svaly pracovali správne, inak ich funkciu preberajú svaly, ktoré sú určené na pohyb a skôr či neskôr dôjde k ich preťaženiu.

Často za poruchami pohybového systému sa skrývajú ochorenia iných systémov. Pohybový systém neslúži len na pohyb, ale plní aj ochrannú funkciu vnútorných orgánov. To znamená, že pohybový systém reaguje ako radar na to čo sa deje v nás samotných, či už ide o ochorenie vnútorných orgánov, alebo  psychiky. Pohybový systém nám nastavuje  zrkadlo, ktoré odráža všetko.